Workshop Ecologie Wetterskip Fryslân

Op 5 maart hadden we bezoek van enkele ecologen van Wetterskip Fryslân voor een cursus ecologie. Zo’n twintig duikers van diverse verenigingen (Moby Dick Sneek, Duikvereniging Leeuwarden en natuurlijk Duikteam Heerenveen) kwamen naar Sportstad Heerenveen.

GOED ZICHT

Jan Roelsma legde uit hoe het Wetterskip georganiseerd is en ging in op waterkwaliteit in het algemeen: Hoe is het met de waterkwaliteit gesteld? Wat verstaan we precies onder waterkwaliteit? Hoe meten we de waterkwaliteit? Hoe wordt de waterkwaliteit beïnvloedt? Het was een eye opener om te zien hoezeer er gestuurd werd op het verbeteren van de helderheid van het water als graadmeter voor het verbeteren van het onderwatermilieu.

EXOTISCH BEZOEK

Flora Rosenbrand legde uit welke exoten we in Friesland aantreffen, waarom deze een bedreiging vormen, hoe deze bestreden worden en hoe wij hier als duikers ook bij kunnen helpen. Zij had ook enkele rivierkreeftjes, een beverrat en een muskusrat meegenomen.

EUROPESE DOELEN

Marianne Thannhauser legde de kader richtlijn water toe. Hierin zijn in Europees verband doelen gesteld voor wat betreft de waterkwaliteit. Ze liet zien tot welke maatregelen dit in Friesland heeft geleid in de afgelopen jaren zodat we aan deze doelen kunnen voldoen. Hierbij valt te denken aan oeververbetering, wegnemen knelpunten vismigratie, creëren van ondieptes om de groei van waterplanten te simuleren.

DUIKERS KUNNEN HELPEN

Spot je iets bijzonders dan kun je die via Waarneming.nl doorgeven. Dit kan helpen om bijzondere of kwetsbare soorten te beschermen. Zoals het klein glanswier en klein boomglanswier in de Put van Nederhorst in Joure. Deze waarnemingen van soorten die op de rode lijst staan gaven het Wetterskip een goed argument om geen slib in de duikplas te storten.

snApp de exoot

Ook bij het bestrijden van Exoten kunnen duikers helpen door ze te melden via snApp de Exoot, een app van het NNDF (Nationale Databank Flora en Fauna). Deze app is op Android beschikbaar en voor iOS. Het Wetterskip kijkt naar deze meldingen en kan dan tot bestrijding van invasieve soorten overgaan als dat nodig is.

Hoe weet je of een soort een Exoot is? Goede vraag, via de site van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit kun je alle invasieve exoten vinden. Ook is er veel materiaal ter download beschikbaar, zoals bijvoorbeeld deze zoeklijst exotische vissen en de veldgids invasieve waterplanten.

We kijken terug op een succesvolle avond en willen het Wetterskip, Jan, Fora en Marianne heel hartelijk bedanken voor hun aanwezigheid.


Geplaatst

in

door

Tags: