Bestuur, instructeurs en commissies

Duikteam Heerenveen is een kleine maar actieve duikvereniging. Om alles in goede banen te leiden bestaat de organisatie van DTH uit een bestuur, instructeurs en een aantal commissies. Het bestuur heeft een aanname beleid vastgesteld om een beeld te krijgen van de vrijwilligers die in de vereniging taken vervullen, meer over dit beleid is hier te vinden.

Het bestuur bestaat uit de volgende functionarissen/personen:

 • Voorzitter : Astrid Mecklenburg (06-457 665 20)
 • Secretaris: Aukje de Jong (06-242 411 26)
 • Penningmeester :
 • Algemene bestuursleden:
  • Jentsje Kooistra
  • Jitske Sloos

Instructeurs:

 • Björn Sloos
 • Jacob Brakels
 • Jos de Schiffart
 • Rene Nuchelmans
 • Richard Kooistra

Evenementen Commissie:

 • Björn Sloos
 • Grytsje Kooistra
 • Marcel Vreeling
 • Meinte de Vries
 • Pim Korteweg
 • Sylvia Korteweg
 • Yorick Huizenga

Vertrouwenspersoon (meer info):

 • Björn Sloos

Redactie:

 • Jos de Schiffart

Protocol ongewenst gedrag

Duikteam Heereneveen is tijdens verenigingsactiviteiten verantwoordelijk voor het welzijn van haar leden, medewerkers en vrijwilligers. Zij dient in dit kader haar leden, medewerkers en vrijwilligers zoveel mogelijk te beschermen tegen ongewenst gedrag binnen de vereniging. Daartoe heeft het bestuur een protocol ongewenst gedrag opgesteld.

Affiliaties

Duikteam Heerenveen is aangesloten bij de Nederlandse Onderwatersport Bond en de Noord Nederlandse Duik Federatie .

 

Reacties

Geef een reactie